OÜ Marisett tegeleb maksunõustamise ja raamatupidamisteenuse pakkumisega
ning maksu- ja raamatupidamisalase koolitusega. 

Meie eesmärk on hoida tasemel raamatupidajate kvalifikatsioon, vähendada maksuriske
ja koos sellega aidata kaasa firmade äriedule.

Õigeaegne ja kvaliteetne nõustamine aitab ennetada riskide tekkimist!