Tõnis Jakob

example graphic

Juhtiv maksunõustaja ja OÜ Marisett juhataja
tonis.jakob@gmail.com

Tõnis Jakob


Tõnis Jakob on töötanud Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 - 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 - 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 - 2010) ning  KPMG -s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist.
Tõnis Jakob on töötanud vandeaudiitorina (tunnistus nr 250)

Tõnis on pikaajalise kogemusega audiitor ja maksukoolitaja ning olnud 1994 - 2008. a Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Laialdane kogemus nii Eesti-siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises; maksude planeerimisel erinevate tehingute osas; maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis, samuti kogemused äriühingute ühinemise, likvideerimise, ümberkujundamise, äritegevuse müügi ning tegevuse ümberstruktureerimine valdkonnas.

Tõnis on olnud lektor paljudel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel koolitustel ning olnud ülikoolides maksustamise õppejõud.