Tõnis Jakob

Airin Pindis

example graphic

Juhtiv maksunõustaja ja OÜ Marisett juhataja
tonis.jakob@gmail.com

Raamatupidamisteenuste juht
Marisett Raamatupidamisteenused OÜ juhatuse liige
airin@marisett.ee

Tõnis Jakob


Tõnis Jakob on töötanud Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 - 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 - 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 - 2010) ning  KPMG -s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist.
Tõnis Jakob on töötanud vandeaudiitorina (tunnistus nr 250)

Tõnis on pikaajalise kogemusega audiitor ja maksukoolitaja ning olnud 1994 - 2008. a Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Laialdane kogemus nii Eesti-siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises; maksude planeerimisel erinevate tehingute osas; maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis, samuti kogemused äriühingute ühinemise, likvideerimise, ümberkujundamise, äritegevuse müügi ning tegevuse ümberstruktureerimine valdkonnas.

Tõnis on olnud lektor paljudel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel koolitustel ning olnud ülikoolides maksustamise õppejõud.

 

Airin Pindis


Airin on omandanud kõrghariduse raamatupidamise ja rahanduse erialal ning töötanud raamatupidajana ja pearaamatupidajana kokku 11 aastat. Alates 2012. aastast omab ta vanemraamatupidaja (tase 6) kutsekvalifikatsiooni, mida tõestab kutsetunnistus nr 076470.

Ta püüab alati saavutada maksimaalselt parimat tulemust, mis loob uusi võimalusi ja tagab teenuse kõrge kvaliteedi.