Raamatupidamisteenuste hinnakiri äriühingutele

 

Hinnakirja aluseks on algdokumentide* arv kalendrikuus.

Dokumentide arv 0-10 11-50 51-100 101-...
Baashind (eurot kuus) 75 120 200 kokkuleppel

* algdokumendi mõiste tuleneb raamatupidamise seadusest ning tõestab majandustehingu toimumist. Reeglina on algdokumendiks müügiarved, ostuarved, palgalehed, kviitungid, lähetusaruanded, majanduskulude aruanded, kauba või põhivara arvelevõtmise ja mahakandmise aktid  jne. Algdokumentidena ei lähe arvesse pangakontol tehtud tehingud.

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Baashind sisaldab:

 • raamatupidamise algdokumentide kontrolli ja kajastamist raamatupidamisregistrites
 • tasumiste ja laekumiste kajastamist vastavas reskontros
 • sularaha arvestuse kajastamist  raamatupidamises (kassa sissetuleku-väljaminekuorderid)
 • lähetus- ja kuluaruannete kontrollimist ja vajadusel koostamist
 • arveldusi aruandvate isikutega
 • põhivarade arvestust
 • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamist ja esitamist
 • tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamist ja esitamist (v.a. TSD lisad 1-2, vt. lisateenus „Töötasu arvestus“)

Lisateenuste hinnad:

 • töötasude arvestus: iga töötaja kohta 6 eurot/kalendrikuus.
 • pangaülekannete tegemine: 20% baasteenuse hinnast eurot/kalendrikuus
 • majandusaasta aruande koostamine: aasta keskmine kuu teenuse hind eurot/aruanne (miinimumtasu 100 eurot/aruanne)
 • konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine: 35 eurot/tund
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine: 50 eurot/eeskiri
 • statistikaaruannete koostamine ja esitamine: 15 eurot/aruanne
 • raamatupidamisteenuse püsikliendile konsultatsioon kuni üks tund kalendrikuus: tasuta. Keerulisemate küsimuste lahendamisel, mis nõuavad kaasuse sügavamat analüüsi või eksperdi kaasamist, lepivad Pooled konsultatsiooni eelarve eelnevalt kokku
 • esindamine ja muu raamatupidamise töö: 35 eurot/tund
 • raamatupidamisdokumentide arhiivikaustade koostamine ja hoidmine: tasuta

Loetlemata raamatupidamisteenuste puhul kujuneb teenuse hind olenevalt teenuse osutamisele kulunud ajast lähtudes raamatupidaja töö tunnihinna alusel - 35 eurot/tund.

Konkreetse hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust tel. 5346 7782 või e-maili teel: airin@marisett.ee